PL | DE | EN

  • LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

Spawanie światłowodów

 

fujikura

Spawanie światłowodów łukiem elektrycznym – to metoda trwałego łączenia światłowodów. Do spawania światłowodów użwamy spawarek światłowodowych, które spajają ze sobą włókna za pomocą łuku elektrycznego.

Spawarka światłowodowa – (ang. fusion splicer) – urządzenie służące do łączenia włókien kabla światłowodowego poprzez zgrzanie specjalnie przygotowanych końcówek w łuku elektrycznym. Łuk elektryczny pozwala na wstępne wygrzanie włókien, wykonanie spawu i końcowe wygrzanie spawu celem eliminacji naprężeń. Zespawane włókna chroni się termokurczliwymi osłonkami a całość połączenia umieszcza w mufie światłowodowej lub odpowiedniej przełącznicy światłowodowej.

Spawarki starego typu są wyposażone w okular i dwa obiektywy, które pozwalają na ręczne wyjustowanie (ustawienie) włókien we wszystkich płaszczyznach. Nowoczesne spawarki przeprowadzają justowanie automatycznie, zaś obraz z kamery jest dostępny na wbudowanym monitorze.

Typowe spawarki wprowadzają tłumienie do toru transmisyjnego rzędu 0.1-0.3 dB (często możliwy jest szacunek tłumienności przez wbudowane w spawarkę urządzenie).

lukstel facebook lukstel Youtube